Universala Esperanto-Asocio

Ĉu vi unuafoje venis ĉi tien kaj estas aktuala UEA-membro/servouzanto? Registru vin!

Ĉu vi forgesis la pasvorton? Restarigu ĝin!

Ĉu forgesiĝis la salutvorto? Ricevu rememorigon!


ensalutu • registru vin
Pardonpeton!

La vera aspekto de la retejo ne povas por esti korekte rigardata per via retumilo.
La adreso:
Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
tel.: +31 10 436 1044
faks.: +49 30 364280169
rete: vidu la liston
 
Fakaj Asocioj

Fakaj Asocioj, ordigitaj laŭfake
Ateismo
Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO)
Fondita en 1987, kunlaboranta kun UEA ekde 1990

Celoj:Kunligi esperantistajn ateistojn kaj liberpensulojn.
Bahaismo
Bahaa Esperanto-Ligo (BEL)
Fondita en 1973, kunlaboranta kun UEA ekde 1975

Celoj:Diskonigi Bahaismon inter esperantistoj kaj Esperanton inter bahaanoj.
Biciklado
Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI)
Fondita en 1980

Celoj:Diskonigi E-on inter biciklantoj kaj biciklemon inter la esperantistoj; aranĝi internaciajn biciklo-karavanojn; servi kiel kontaktilo por sole vojaĝantaj biciklistaj esperantistoj; krei multlingvan biciklo-vortareton.
Blinduloj
Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE)
Fondita en 1950, aliĝinta al UEA en 1981

Celoj:Disvastigi Esperanton inter blinduloj kaj informi pri la vivo de diverslandaj blinduloj.
Budhismo
Ekologio
Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
Fondita en 1984, kunlaboranta kun UEA ekde 1994

Celoj:AVE-anoj aktivas en la verda movado aŭ verdaj partioj, kio signifas ke ili subtenas ekologion, daŭripovan ekonomion, malferman kaj justan socion, kaj konfliktsolvadon per ne-militaj metodoj.
Ekonomio
Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF)
Fondita en 1985, aliĝinta al UEA en 1994

Celoj:Antaŭenigi Esperanton en komerco kaj ekonomio per ĝia praktika uzado; ligi esperantistojn el tiuj kampoj. Instigi internacian negocon inter e-istaj komercistoj; reklamoj kaj tradukservoj por entreprenoj, terminara laboro; lekciado, instruado kaj verkado pri fakaj temoj; kunlaborado kun komercaj ĉambroj.
Etnismo
Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)
Fondita en 1978, kunlaboranta kun UEA

Celoj:Kolekti kaj diskonigi informojn pri etnaj grupoj kaj forigi diskriminacion inter ili.
Eŭropa agado
Eŭropa Esperanto-Unio (EEU)
Fondita en 1977

Celoj:Kunlabora organizaĵo de la landaj asocioj de UEA en EU.
Eŭropo Demokratio Esperanto (EDE)
Fondita en 2003, kunlaboranta kun UEA ekde 2006

Celoj:Politika movado, organizita kiel partio, por plidemokratiigo de Eŭropa Unio i.a. per uzado de Esperanto.
Asocio por Eŭropa Konscio (AEK)

Celoj:Konsciigi pri la neceso evoluigi eŭropan identecon kun eŭropa lingvo.
Evangeliismo
Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI)
Fondita en 1911, kunlaboranta kun UEA

Celoj:Ligi evangeliajn esperantistojn; kontaktigi kristanojn el diversaj landoj kaj eklezioj; diskonigi la Evangelion inter esperantistoj.
Fervojistoj
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF)
Fondita en 1909, aliĝinta al UEA en 1953

Celoj:Disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj medioj kaj rondoj.
Filatelo
Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantaĵ-Kolektantoj (ELF)
Fondita en 1968, kunlaboranta kun UEA ekde 2008

Celoj:Informi pri Esperantaj filatelaĵoj kaj glumarkoj; partopreni en ekspozicioj per E-filatelaĵoj; konigi Esperanton inter filatelistoj.
Framasonoj
Internacia Framasona Ligo (IFL)
Fondita en 2015

Freinet-pedagogio
Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto (ICEM Esperanto)

Futbalo
Tutmonda Esperanto Futbala Asocio (TEFA)

Futbalo
Goo
Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI)
Fondita en 1979, kunlaboranta kun UEA ekde 1979

Celoj:Disvastigi Esperanton per la ludo goo, kaj goon per Esperanto.
Handikapitoj
Asocio de Esperantistaj Handikapuloj (AEH)
Fondita en 1991, kunlaboranta kun UEA ekde 1996

Celoj:Disvastigi E-on inter handikapitaj civitanoj; ebligi al ili partoprenon en la E-movado.
Hilelismo
Hilelista Esperanto-Komunumo (HEK)
Fondita en 2001

Instruado
Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
Fondita en 1949, aliĝinta al UEA en 1990

Celoj:Akceli la instruadon de Esperanto; trejni instruistojn; okazigi ekzamenojn; eldoni modernajn lernilojn; proksimigi kaj kunordigi E-klasojn.
Interreto
Esperanto@Interreto (E@I)
Fondita en 2001

Celoj:Realigi projektojn kiuj helpas al Esperanto-parolantoj uzi Interreton por tutmonde kunlabori, informi pri Esperanto kaj instrui ĝin. E@I kreas retpaĝarojn, aranĝas seminariojn kiel Esperanto kaj Interreto kune uzeblas por tutmonde komuniki facile kaj rapide.
Juro
Internacia Jurista Esperanto-Asocio
Fondita en 1989, kunlaboranta kun UEA ekde 1992

Celoj:Informi juristojn pri Esperanto, apliki Esperanton sur ĉiuj juraj kampoj, kontribui siafake al edukado por tutmonda konscio.
Juro
Ĵurnalismo
Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio (TEĴA)
Fondita en 1948, kunlaboranta kun UEA ekde 1948

Celoj:Servi al profesiaj kaj amatoraj ĵurnalistoj kaj internacie reprezenti iliajn interesojn.
Kat-amantoj
Rondo “Kato”/Esperantista Kat-amikaro (RK)
Fondita en 1986, kunlaboranta kun UEA ekde 2006

Katolikismo
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)
Fondita en 1910, kunlaboranta kun UEA ekde 1951; agnoskita de la Sankta Seĝo

Celoj:Evangelizado; Eklezia unueco; homa interkompreno, frateco kaj paco; ekumenismo.
Komunismo
Internacia Komunista Esperantista Kolektivo (IKEK)
kunlaboranta kun UEA ekde 1998

Komunumoj
Hejmoj de Internacia Kulturo (HIK)
Fondita en 1993

Konstruistoj
Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistaj (TAKE)
Fondita en 1993

Celoj:Arigi Esperanto-parolantojn, fakulojn pri konstruado por profesiaj interŝanĝoj, faka aplikado de Esperanto kaj terminologia laboro.
Laborista Esperanto-movado
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
Fondita en 1921 de E. Lanti

Celoj:helpi al progresemuloj tra la mondo: interkompreniĝi, informiĝi, kleriĝi, plibonigi la vivon, interrilati por agadi kontraŭ subpremo ktp.
Martinus-kosmologio
Martinus-lnstituto

Celoj:Organizas E-lingvajn kursojn pri la verkoj de Martinus. Aktuale aperigas la libron Martinus kaj la nova mondmoralo de Ole Therkelsen.
Medicinistoj
Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA)
Fondita en 1908, aliĝinta al UEA

Celoj:Disvastigi kaj apliki Esperanton en medicinaj rondoj. Organizi ĉiun duan jaron Internacian Medicinistan Esperanto-Kongreson, organizi ĉiujare jarkunvenon de UMEA enkadre de la Universala Kongreso de Esperanto.
Mensa
Espermenso (Esperantistoj en Mensa)
Fondita en 2020 (refondo)

Celoj:Renkonti unu la alian laŭ la samaj celoj listigitaj en Mensa (diskutoj, interŝanĝoj, interhelpoj); kunagadi por diskonigi Esperanton kaj UEA en Mensa; reprezenti UEA en regionaj, landaj kaj naciaj aranĝoj de Mensa; diskonigi Mensa en Esperantujo kaj helpi al kreo de novaj landaj asocioj.
Mensa
Mondcivitanismo
Esperantista Internacia Centro de Mondcivitanoj (EICM)
Fondita en 1949

Celoj:Starigi tutmondajn leĝojn kiuj donos al la individuoj kaj popoloj garantiojn por ilia vivteno, sekureco, libereco, er balotelektoj al la Konstitucianta Asembleo de la Popoloj.
Mormonoj
Motorciklantoj
Muziko
Muzika Esperanto-Ligo (MEL)
Fondita en 1963, kunlaboranta kun UEA ekde 1963

Celoj:Kunligi muzikistojn kaj muzikamantojn per Esperanto; instigi kreadon de muzikverkoj kaj Esperanto-ĥorkantadon.
Esperanto-Universala Rok-Organizo, Kolektiva Komunik-Asocio (EUROKKA)
Fondita en 1988, faka sekcio de TEJO ekde 1991

Celoj:Peri kontaktojn inter E-rok/pop/folk-bandoj kaj organizantoj de kulturaj E-aranĝoj; infoimi esperantistojn pri la vivo kaj evoluo de lia muziko; distribui/produkti registraĵojn de tia muziko.
Naturismo
Internacia Naturista Organizo Esperantista (INOE)
Fondita en 1961, kunlaboranta kun UEA ekde 1978

Celoj:La celoj de la asocio estas: Esti ligilo inter esperantistaj naturistoj, ĉefe danke al la asocia bulteno, kaj disponigi al ili oportunecon renkonti kaj ĝoji komunajn aktivecojn kun aliaj esperantistaj naturistoj; subteni naturistajn valorojn: « naturismo estas maniero vivi harmonie kun naturo, esprimita per socia nudeco, rilatanta kun memrespekto, toleremo de malsamaj opinioj kaj respekto de la medio » (laŭ la difino de INF-FNI); subteni esperantistajn valorojn: labori por paco tra la mondo danke al Esperanto, komuna neŭtrala lingvo kiu inkluzivas respekton por ĉiuj individuoj kaj kulturoj, subtenon al homaj rajtoj kaj rajto por kultura diverseco; helpi la disvastigon de naturistaj valoroj kaj praktiko inter ĉiuj esperantistoj, helpi la disvastigon de esperantistaj valoroj kaj praktiko inter ĉiuj naturistoj.
Naturkuracado
Internacia Naturkuraca Asocio (INA)
Fondita en 1986

Celoj:Interligi fakulojn kaj interesatojn pri la naturkuracado, alternativaj kuracmetodoj, ekz. homeopatio, orienta (ĉina kaj hinda) medicino, kiropraktiko, vegetarismo, radiestezo kaj aliaj tradiciaj medicinoj.
Nefumismo
Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj (TADEN)
Fondita en 1995

Celoj:Protekti la sanstaton de nefumantaj esperantistoj kontraŭ la atakoj de brulanta tabako; informi pri nefumismo.
Numismatiko
Esperanto - Numismatika Asocio
Fondita en 2012

Oomoto
Esperanto-Populariga Asocio (EPA)
Fondita en 1923, kunlaboranta kun UEA ekde 1985

Celoj:Disvastigi Esperanton por realigi mondpacon.
Progresema agado
Monda Asembleo Socia (MAS)
Fondita en 2005, kunlaboranta kun UEA ekde 2009

Celoj:Tutmonda konstanta asembleo funkcianta ekskluzive retpoŝte kaj rete, bazdemokratie, do sen prezidanto, plenumkomitato aŭ alia estraro, nek konfliktkomisiono, kaj sen kotizoj. MAS regule eldonas Esperantajn librojn, jam pli ol 200 titolojn. Progresemaj homoj (ekz-e legantoj de “Le Monde diplomatique en Esperanto”), kiuj volas ne nur legi, sed ankaŭ diskuti kaj agi - precipe per disvastigo de siaj originale verkitaj aŭ tradukitaj tekstoj -, interesiĝas pri MAS.
Radioamatoroj
Internacia Ligo de Esperantistaj Radioamatoroj (ILERA)
Fondita en 1970, kunlaboranta kun UEA

Celoj:Praktiki Esperanton per la radio-ondoj kaj konigi nian lingvon inter ĉiuj radioamatoroj.
Religi-komparado
Asocio de Studado Internacia pri Spiritaj kaj Teologiaj Instruoj (ASISTI)
Fondita en 1989, kunlaboranta kun UEA ekde 1991

Celoj:Religikompara esplorado; religia interkompreniĝo; eldonado de diversreligiaj tekstoj; forumo por religiaj kaj spiritaj demandoj; homaranismologio.
Rotario
Rotaria Amikaro de Esperanto (RADE)

Celoj:RADE celas realigi la idealojn de Rotario Internacia por interkompreno, amikeco kaj paco inter la nacioj, faciligi la personajn kontaktojn inter rotarianoj de malsama lingvo-deveno kaj kunlabori en la edukaj kaj humanitaraj servoj de Rotario Internacia.
Samseksamo
Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj (LSG)
Fondita en 1977, kunlaboranta kun UEA ekde 1990

Celoj:Informi pri GLATa vivo; interkonatigi samseksamajn geesperantistojn leteramike kaj vojaĝe; informi pri E-o inter GLAT-aj geesperantistoj (GLAT=Geja, Lesba, Ambaǔ(ĉia)seksamanta, Transgenra tiuj kiuj laboras por liberigi nin ĉiujn).
Saniĝo per spiritaj fortoj
Amikaro Bruno Gröning, Esperanto-sekcio
Fondita en 1992, kunlaboranta kun UEA inter 1996 ĝis 2018

Celoj:Bruno Gröning (1906-59) konatiĝis pro mirindaj saniĝoj dum siaj prelegoj en Germanio kaj Aŭstrio. En 1959 li mortis, sed postlasis scion pri la akcepto de spirita sanigoforto, kiu ĝis hodiaŭ denove helpas milojn al resaniĝo. Amikaro Bruno Gröning estas loza kuniĝo de homoj en ĉiuj kontinentoj (pli ol 80 000 geamikoj en la jaro 2016), kiuj interesiĝas pri la instruo de Bruno Gröning, kaj pro dankeco pri spertitaj helpoj kaj saniĝoj transdonas ĝin al aliaj. Senpage oni povas lerni ĉi tie akcepti la spiritan sanigoforton laŭ la instruo de Bruno Gröning. La Medicin-Scienca Fakgrupo (MWF) de Amikaro Bruno Gröning intertempe kunigas ĉ. 5000 kuracistojn, naturkuracistojn kaj aliajn personojn el kuracaj profesioj en 50 landoj. La fakuloj de la grupo medicine kontrolas la registritajn saniĝojn el la amikaro. Per publikigoj, prelegoj kaj internaciaj kunvenegoj, fakrondoj kaj helposerĉantoj en intertempe pli ol 40 landoj estas klerigataj pri la eblecoj de la spirita saniĝado. La medicinistoj de MWF vidas en la kunigo de la moderna medicino kaj serioza spirita saniĝo la necesan koncepton por la nuntempa sansistemo.
Scienco
Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)
Fondita en 1906, aliĝinta al UEA

Celoj:Apliki Esperanton en sciencteknikaj sferoj per asocia organo kiel ligilo inter interesatoj pri sciencaj aferoj el ĉiuj fakkampoj.
Sindikatoj
Sindikata Agado

Celoj:Fondiĝanta grupo por e-istaj sindikatanoj.
Skoltoj
Skolta Esperanto-Ligo (SEL)
Fondita en 1918, kunlaboranta kun UEA

Celoj:Disvastigi la skoltajn idealojn per E-o, kaj E-on inter skoltoj; krei skoltan literaturon en E-o.
Solidarecaj rilatoj
Esperanto Plus
Fondita en 2013, kunlaboranta kun UEA ekde 2021

Celoj:La celo de Esperanto PLus estas disvastigi Esperanton danke al solidarecaj rilatoj. Ĝi proponas kunigi grupojn da subtenantoj por subteni esperantistojn en Afriko.
Solidareco
Monda Solidareco kontraŭ la Malsato (MSM)

Spiritismo
Spirita Eldona Societo "F.V.Lorenz" (Lorenz)
Fondita en 1975, kunlaboranta kun UEA ekde 1996

Celoj:Diskonigi Esperanton inter spiritistoj kaj spiritismon inter esperantistoj.
Asocio Spiritisma Mondo (ASM)
Fondita en 1990, kunlaboranta kun UEA ekde 2020

Celoj:Diskonigi spiritismon ekster Brazilo, precipe pere de spiritismaj libroj, kaj Esperanton inter brazilaj spiritistoj.
Sporto
Monda Esperanta Ligo por Sporto (MELS)
Fondita en 2004

Tajĝiĉĵŭano
Tea kulturo
Teamanta Esperantista Organizo (TEO)
Fondita en 2019, kunlaboranta kun UEA ekde 2020

Celoj:kunigi kaj interkonatigi homojn kaj instituciojn, kiuj ŝatas aŭ/kaj science esploras teon kaj teo-kulturon, laboras pri tea industrio kaj tea kulturo.
Turismo
Internacia Kultura kaj Turisma Centro

Turismo
Ŭonbulismo
Esperantista Asocio de Ŭonbulismo (EAŬ)
Fondita en 1980

Vegetarismo
Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA)
Fondita en 1908, kunlaboranta kun UEA ekde 1980

Celoj:Disvastigi Esperanton inter vegetaranoj/veganoj kaj vegetarismon inter esperantistoj.
Veteranoj
Veterana Esperantista Klubo (VEK)
Fondita en 1949, kunlaboranta kun UEA ekde 1957

Celoj:Dokumenti esperantistojn kies profundaj spertoj estos utilaj por historiistoj kaj gvidantoj de la movado.
Vivstilo
Movado sen Nomo

Celoj:Atentigi pri la emociaj bezonoj de la homoj kaj kontribui al la kulturo de la koro. Ĝia nomo rilatas i.a. al la anonimeco de ĝia bonfara agado kaj al la deziro ne aparteni al iu socia tendenco.
Supren
UEA, 2022